Vælg sprog:

Specialister i sorteringsvægte til grise

Udmugningsanlæg

Foderautomater

Drikkeudstyr

Billede2 Billede3 Billede4 Billede5 Billede6 Billede7 Billede9

DOMINO Pig Sort

Med DOMINO Pig Sort sorteringsvægt får man den fulde kontrol over grise i storstier.
Pig Sort sikrer optimal fodring og udlevering af grise på korrekt vægt. Pig Sort er arbejdsbesparende, 
effektiviserer svineproduktionen og giver mere tid til management.
KARLSBORG, SVERIGE:
  
 
  
 
  
 
  
  
ANDRE STALDE: 
 

 

  

En storsti med DOMINO Pig Sort betyder:

- Udlevering ved optimal slagtevægt sikrer landmanden den bedste notering.
- Vejning af alle grise hurtigt, let og nøjagtigt.
- Separat udsortering af slagteklare grise gennem den 3. udsorteringslåge, optager dermed ikke pladsen i foderarealet.
- Fuldt overblik over den aktuelle tilvækst.
- Sortering til de 2 ædearealer åbner mulighed for fasefodring.
  Fuldt overblik over vægtfordeling.
- Bedre staldudnyttelse, intet gangareal.
- Ingen problemer med sammenblanding af grise i aflastningsstier og udlevering - de kender hinanden fra storstien.
- Hurtigere staldvask - mindre inventar.
- Rolige dyr - grisene bestemmer selv, hvor de vil opholde sig i stien - større bevægelsesfrihed.
- Pig Sort optager et minimum af plads, da låger er integreret i selve vægten.
- Placeringen af de 4 vejeceller i toppen af vægten giver en hurtig, stabil og nøjagtig vejning.

- Smuds på gulvet vil ikke påvirke cellerne.
- Vægtinddeling med 100 grams intervaller.
- Fuldt PC styret.
- Vægt i rustfrit stål og plast.

 

Pig Sort Data viser bl.a.:

- Aktuel tilvækst.
- Opnået tilvækst i forhold til forventet tilvækst.
- Vægtfordeling.
- Antal grise til udlevering næste uge/uger.
- Det aktuelle antal grise i stien.
- Sammenligning af data mellem de forskellige stier, stalde og gårde.

 

 

Pig Sort kan: 

- Automatisk udtage grise med optimal slagtevægt.
- Sortere grisene efter vægt eller procent alt efter ønske (programmeres).
- Vise vægtfordelingen af dyrene pr. sti, stald, gård og totalt.
- Frasortere mærkede grise til aflastningsstier.  
- Farvemarkere alle grise eller efter bestemt vægtgruppe. 

 

For at sikre en stor foderoptagelse på kort tid, anbefales anvendelse af foderautomater 

med hovedadskillelse og vand. Det giver rolige grise, de bliver ikke forstyrret i 

foderoptagelsen, hvilket giver et minimalt foderspild. Foderautomaterne bør 

placeres ved væggene, det giver mere plads i ædearealet. Grisene ser hurtigt,

hvor der er en ledig ædeplads, kø og uro i ædearealet undgås. Det sikrer en optimal tilvækst.

Domino anbefaler op til 450 grise pr. vægt/sti.

Domino Pig Sort er både velegnet til etablering i de fleste eksisterende stalde og nyopførte stalde.

 

Vi forstår vigtigheden af korrekt indretning, udnyttelse af arealet og funktioner.

 

Download Pig-Sort brochure her.

 

 

 

Venligst kontakt Alf Kristensen på tlf. 40 10 60 77 / ak@domino.dk for yderligere information.

 

 

Eksempel Ø-koncept DOMINO Pig Sort:

 

I viste eksempel har man valgt at indrette storstien som en Multifunktions-stald, hvor man også bruger storstien som udleveringsområde.

Som det fremgår af tegningen, er der et ædeområde med sygestier, dette område er placeret i stien, således at der er en passage på ca. 2-3 meter rundt om det.  

Ædeområdet placeres i den del/ende af stalden, hvor udgangen/døren til udlevering af grisene skal ske. 

 

Som tegningen viser, er der placeret låger på siderne af ædeområdet, de vil i dagligdagen være slået ind/åbne, således at grisene kan bevæge sig rundt i hele storstien. Når man kommer til udleveringstidspunktet, der hvor en udsortering af grisene begyndes, lukkes de låger, som passer til det areal, der skal bruges til de grise, som skal udsorteres. Lågerne lukkes således, at man får et lukket areal omkring den midterste udsorteringsudgang. Det skal 

ske lige før selve udsorteringen sættes igang. Tidspunktet for udsorteringen styres via computeren, udsorteringen

tager 12-16 timer. Når de udsorterede grise er blevet hentet, åbnes lågerne igen, og de resterende grise kan igen

bevæge sig over hele storstien.

 

 


This text will be replaced